Thay đổi để bứt phá

Toyota Vios 1.5G CVT
  • Sedan
  • Xăng/42 lít
  • Ghế da
Toyota Vios 1.5G CVT
606.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT
  • Sedan
  • Xăng/42 lít
  • Nỉ cao cấp
Toyota Vios 1.5E CVT
569.000.000
Toyota Vios 1.5E MT
  • Sedan
  • Xăng/42 lít
  • Nỉ cao cấp
Toyota Vios 1.5E MT
531.000.000